Welkom


Nu we opnieuw geconfronteerd worden met de verschrikkingen van een oorlog is het ontwikkelen van Vredesbewustzijn actueel. Hoeveel negatieve emoties deze oorlog ook in ons oproept, Liefde, Hoop en Vrede zijn het antwoord. Natuurlijk kunnen we aandacht geven aan ons verdriet, angst en boosheid,  en als we ze niet vasthouden geeft dat een opening om deze emoties te transformeren in Liefde.  

Het leven op aarde is in transitie, de corona-pandemie en de oorlog in Oekraïne maken daar onderdeel van uit, net als onze individuele processen en ons dagelijkse leven. Samen brengen ze ons in een wereld waarin we goed voor elkaar zorgen, verbonden en gelukkig kunnen zijn. Het (innerlijk) werk in het Centrum is gericht op het transformeren van angst naar Liefde, het verruimen van ons bewustzijn en de ervaring van diepe verbondenheid met ons Zelf, elkaar, de natuur en de kosmos.

Ik wens je Vrede en alle Goeds in deze periode van transformatie en hoop je ook de komende maanden in het Centrum te kunnen verwelkomen.

Harte groet, Eldiet 
“Love is a law that operates in such a way, that you and I cannot dictate to it, we can only blend with it.”
Bob Moore