Groepen


De basis van het werken is het meditatie- en energiewerk zoals dat is ontwikkeld door Bob Moore. In de groepen open je je voor persoonlijke en spirituele ontwikkeling. We doen onderzoek naar de werking van energie en de verschillende bewustzijnslagen (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel). Daarbij maken we gebruik van meditaties, energie- oefeningen, muziek, dromen, dialoog en systemisch werk. De focus ligt op het individuele proces. Ieders inbreng is van belang voor het leerproces van allen en voeding voor de groep als geheel.

Vrijheid

zoals de stilte soms niet stil is
zoals er in de leegte soms niks mist
een gesprek zonder woorden
iets leren wat je eigenlijk al wist

een onzichtbare verbinding
een knuffel met je ogen
weten wat er nodig is
geen oordeel maar mededogen

in onze cirkel zacht en sterk
zijn we ieder voor zich
samen aan het werk

werken aan onze terugkeer
telkens weer
keren we terug
zachte voorkant, rechte rug

Ellen Tax

 
"Al vliegen vogels in zwermen,
elk vliegt met zijn eigen vleugels."
I. Tjing