Vergoedingen


Ik ben andragoloog en conform de BIG-wet geregistreerd als GZ-psycholoog (09053402725). Tevens ben ik lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (psycholoog NIP), de beroepsvereniging van GZ psychologen (NVGzP) en van de EFT (relatietherapie). 

Als je financiële situatie een beperking vormt voor deelname aan een groep, neem dan contact met me op om de mogelijkheden te bespreken. Het is mijn intentie dat persoonlijke en spirituele ontwikkeling voor iedereen toegankelijk is. In sommige situaties is het mogelijk om een gift te ontvangen uit het Vrienden voor Vrienden fonds.

Vergoeding van psychologische zorg uit de basisverzekering 2022

Per 1 januari 2022 gaat het kostenstelsel van de GGZ veranderen, het “zorgprestatiemodel” wordt ingevoerd. De belangrijkste verandering is dat er per consult gedeclareerd gaat worden en niet meer per behandelingstraject. Daarmee wordt het een stuk overzichtelijker en ontvang je eerder je vergoeding.

Wanneer ontvang je een (volledige) vergoeding?
1.    Als je een verwijzing hebt van je (huis)arts,
2.    Als je een restitutiepolis hebt,
3.    Met een laag eigen risico. 

Verwijzing van de huisarts
Wil je voor een vergoeding in aanmerking komen, dan heb je een verwijzing nodig van je arts (huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist). Je arts zal je vragen stellen over je problemen en klachten en op basis daarvan beslissen of je een verwijzing krijgt naar een GZ-psycholoog buiten de huisartsenpraktijk. In de meeste situaties zal de huisarts een verwijzing schrijven op basis van "een vermoeden van een psychische stoornis".
Niet alle problemen en klachten worden binnen de GGZ vergoed. Klachten die te maken hebben met bijvoorbeeld angst, stemming en trauma worden wél vergoed. Neem contact met me op als je wilt weten of je in aanmerking komt voor vergoeding van de hulp die je nodig hebt. 

Eigen risico
Als je een factuur declareert bij de zorgverzekering zal er eerst aanspraak worden gemaakt op je eigen risico. Het is daarom belangrijk dat je een laag eigen risico hebt van € 385,- Praktisch gezien betekent dit dat je de eerste € 385,- altijd zelf dient te bekostigen.    

Restitutiepolis
Ik heb geen contracten gesloten met zorgverzekeraars, de facturering verloopt dus rechtstreeks via jou. Voor meer informatie hierover: https://contractvrijepsycholoog.nl Het afsluiten van een restitutie-polis, waarbij je zelf je behandelaar kan kiezen, is dus erg belangrijk. Volgens de NZa dienen zorgverzekeringen 100% van het gedeclareerde bedrag te vergoeden bij een restitutiepolis.
Let op: er zijn ook allerlei varianten tussen restitutie en natura. Alleen bij een echte restitutiepolis krijg je 100% vergoed. Lees dus de voorwaarden voor de GGZ zorg. De contractvrijepsycholoog.nl heeft een overzicht van zorgverzekeringen gemaakt voor 2022. Kijk naar de rode polissen.https://contractvrijepsycholoog.nl/wp-content/uploads/2021/12/Zorgverzekeraars-Vergoeding-vrijgevestigde-zorgaanbieders-in-BGGZ-en-SGGZ-2022-Contractvrije-Psycholoog.pdf 

Het tarief voor individuele consulten
Bij het vaststellen van mijn tarief heb ik me te houden aan de tarieven zoals die zijn vastgelegd door de NZa. Dit tarief is per consult van een uur; zowel de directe tijd, (het consult zelf) als de indirecte tijd (dossiervorming, diagnostiek, administratie, overleg collega’s en eventueel de huisarts).
De kosten daarvan zijn: € 160,60 (CO 0562) voor een diagnostisch consult van een uur en € 141,28 (CO 0627) voor een behandelconsult van een uur. 
Op dit moment is er geen maximum voor het aantal consulten per jaar. Telefonische (korte) consultatie breng ik niet in rekening. Mijn mail contacten wil ik graag zoveel mogelijk beperken en worden daarom ook niet in rekening gebracht. 

Tarief voor bijeenkomsten van de HealingCirkel
Het tarief van de NZa voor groepen is gebaseerd op het aantal deelnemers dat aanwezig is tijdens de bijeenkomst, de duur van de bijeenkomst, het beroep van de therapeut en de setting (grote instellingen hebben hogere tarieven). Dit betekent dat als er 3 deelnemers aanwezig zijn, de kosten twee keer zo hoog zijn als wanneer er 6 deelnemers aanwezig zijn. De kosten voor de bijeenkomsten zullen dan ook wisselen. Als je er niet bent, krijg je geen factuur, de mensen die er wél zijn betalen dan een hoger tarief. Voor een bijeenkomst van 10.00 tot 13.00 uur breng ik per deelnemer 2,5 uur in rekening. Voorbeelden van de tarieven: GC 0014 3 personen € 30,27 per 30 minuten, GC 0022 4 personen € 22,70 per 30 minuten, GC 0038 6 personen € 15,14 per 30 minuten

Factuur
Per consult/groep of per maand, ontvang je digitaal een factuur. Deze factuur betaal je aan mij en declareer je bij je zorgverzekering. Je zorgverzekering keert dan aan jou uit. Als er problemen zijn met declareren kan je contact met mij opnemen om te overleggen. 

Privacyverklaring
In de praktijk is er de mogelijkheid om een privacyverklaring te tekenen zoals door de NZa beschikbaar is gesteld. Deze verklaring wordt dan opgenomen in je dossier. Daarmee voorkom je dat er een diagnose over jou bekend wordt bij de overheid of zorgverzekering en niemand is gerechtigd je medisch dossier in te zien zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Ook op de factuur worden er dan géén medische gegevens van jou vermeld.

Zelf betalen
Als je zorgvraag niet in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekering of als je de behandeling graag zelf wilt betalen, dan kan dat. Voor degenen die zelf betalen is mijn tarief € 105,- per consult van een uur. De HealingCirkel kost € 300,- voor 5 bijeenkomsten. Er is dan geen verwijzing nodig van de huisarts. Wel is het mogelijk om deze kosten als aftrekpost (medische kosten) op te voeren bij je inkomstenbelasting. 

Annuleren
Een afspraak kan je tot 24 uur van tevoren zonder kosten annuleren. Als je binnen 24 uur annuleert of niet komt (no show), dan breng ik mijn particuliere tarief in rekening van 105 euro per uur. Deze kosten kan je niet declareren bij je verzekering.  

Verantwoording
In deze brief heb ik de informatie die bij mij bekend is zo goed als mogelijk weergegeven. Je kan hier echter geen aanspraak op maken. Je blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het betalen van de factuur aan mij en het declaratieproces bij je zorgverzekering. Waar nodig kan je met mij overleggen en help ik je in het contact met je zorgverzekering.  

Informatie 
Dit is de informatie van de overheid over het zorgprestatiemodel: 
https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-digitale-versie.pdf 
Mocht je na het lezen van bovenstaande nog vragen hebben over de vergoeding vanuit de basisverzekering, schroom dan niet om telefonisch contact met mij op te nemen en te informeren naar jouw persoonlijke situatie.  Op werkdagen van 9.30 uur tot 10.00 uur ben ik over het algemeen goed bereikbaar.
Telefoon 035-6280732 of 06-11497172
Per mail beantwoord ik geen vragen over het zorgprestatiemodel, daarvoor is het dan toch net weer te complex…  


 
"Rijkdom, aanzien, alles kan men verliezen, maar het geluk in je eigen hart kan alleen versluierd worden en zal je altijd, zolang je leeft, weer gelukkig maken. Zolang je onbevreesd de hemel aan kunt kijken, zo lang weet je dat je zuiver van binnen bent en dat je toch weer gelukkig kunt worden."
Anne Frank - februari 1944