Vergoedingen

Ik ben andragoloog en conform de BIG-wet geregistreerd als GZ-psycholoog (09053402725). Tevens ben ik lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (psycholoog NIP), de beroepsvereniging van GZ psychologen (NVGzP) en van de EFT (relatietherapie). 

Als je financiële situatie een beperking vormt voor deelname aan een groep, neem dan contact met me op om de mogelijkheden te bespreken. Het is mijn intentie dat persoonlijke en spirituele ontwikkeling voor iedereen toegankelijk is. In sommige situaties is het mogelijk om een gift te ontvangen uit het Vrienden voor Vrienden fonds.

Basis GGZ 

Ik heb geen contracten met verzekeraars; je dient de rekening zelf bij hen in te dienen. Als je een restitutiepolis hebt heb je recht op een hogere vergoeding. Om je behandeltraject vergoed te krijgen heb je een verwijzing nodig van de huisarts. Neem deze bij de eerste afspraak mee. Er is geen wachttijd. Als je je telefonisch hebt aangemeld heb je binnen twee weken een eerste afspraak en kan de behandeling beginnen.
 
Wat krijg je vergoed?
Vanaf 2014 gaan vergoedingen vanuit de basisverzekering niet meer per consult, maar per behandeltraject. Binnen dat behandel- traject moet alles gebeuren: consulten, administratie, overleg met huisarts, telefonisch contact, email contact, consultatie van specialisten etc. Er zijn nu 5 behandeltrajecten die vergoed kunnen worden, afhankelijk van wat nodig is.
Kort € 504,71 
Middel € 856,34      
Intensief € 1.373,34
Chronisch € 1.287,27
Onvolledig behandeltraject  € 219,53
Voor consulten OVP, 198300, niet-basispakketzorg, is het tarief € 109,76 per 45 minuten. 

Zorgverzekeringen gaan niet altijd direct over tot het vergoeden van de genoten zorg. Soms word een factuur in eerste instantie afgewezen. Vaak om onduidelijke redenen en niet altijd terecht.
De verzekering bellen, om de reden van afwijzing vragen en met mij overleggen is soms nodig. Tot nog toe zijn, voor zover ik weet, alle ingediende facturen door zorgverzekeringen vergoed. Helaas geeft deze ervaring geen garanties voor de toekomst. Hoewel ik mijn volle medewerking geef bij het contact met de verzekeringen, blijft je ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur aan mij.  
 
Klachten en diagnose
Hoewel verzekeraars daar geen heldere informatie over geven, worden steeds minder problemen en klachten binnen de Basis GGZ vergoed. Klachten die te maken hebben met bijvoorbeeld angst, stemming en trauma worden wél vergoed. Aanpassingsstoornissen worden niet vergoed. Neem contact met me op als je wil weten of je in aanmerking komt voor vergoeding van de hulp die je nodig hebt.
 
Verwijzing
Wil je voor een vergoeding in aanmerking komen, dan heb je een verwijzing nodig van je arts (huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist). Je arts zal je vragen stellen over je problemen en klachten en op basis daarvan beslissen of je een verwijzing krijgt naar een GZ psycholoog buiten de huisartsen praktijk. In de meeste situaties zal de huisarts een verwijzing schrijven op basis van "een vermoeden van een psychische stoornis".
Het is niet nodig om toestemming te vragen aan je zorgverzekering.
 
Contractvrij en restitutiepolis
Ik heb geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars, de facturering geschiedt direct aan de cliënt. Voor meer informatie hierover: www.contractvrijepsycholoog.nl
Als je een natura polis hebt afgesloten is je verzekering niet verplicht om de behandeling van contractvrije psychologen volledig te vergoeden. Het afsluiten van een restitutie-polis, waarbij je zelf je behandelaar kan kiezen, is dus erg belangrijk. Volgens de NZa dienen zorgverzekeringen 100% van het gedeclareerde bedrag te vergoeden bij een restitutiepolis.
 
Het tarief
Bij het vaststellen van mijn tarief heb ik me te houden aan de tarieven zoals die zijn vastgelegd door de NZa. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen directe tijd (consult) en indirecte tijd (dossiervorming, diagnostiek, administratie e.d.) De verhouding tussen directe en indirecte tijd is bij mij 80% - 20%. Ofwel: 60 minuten consult en 15 minuten verwerking. Per consult worden dus 75 minuten in rekening gebracht. 
De kosten daarvan zijn ongeveer € 130,-, afhankelijk van welke behandeling je nodig hebt.
Telefonische (korte) consultatie zijn zonder kosten, zolang dat binnen mijn telefoontijd gebeurd. Mijn mail contacten wil ik graag zoveel mogelijk beperken en worden daarom niet in rekening gebracht.

Factuur, betaling en vergoeding
Vanaf 2014 wordt de behandeling door een psycholoog niet meer per consult vergoed, maar per behandeltraject. Praktisch gezien betekent dit dat ik per consult een voorschotnota zal uitschrijven en je zal vragen deze binnen tien dagen te betalen. Aan het einde van het behandeltraject stel ik een eindfactuur voor je op die je naar je zorgverzekering kan sturen. Je ziektekostenverzekering keert dan aan jou uit. De kosten van de behandeling moet je dus zelf voorschieten. In bijzondere situaties ben ik bereid om een betalingsregeling te treffen door het voorschot te verlagen.
 
Privacy verklaring
In de praktijk is er de mogelijkheid om een privacy verklaring te tekenen zoals door de NZa beschikbaar is gesteld. Deze verklaring wordt dan opgenomen in je dossier. Daarmee voorkom je dat er een diagnose over jou bekend wordt bij de overheid en niemand is gerechtigd je medisch dossier in te kijken zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.
 
Voor meer informatie over de Basis GGZ kan je terecht op de site van de beroepsvereniging van GZ-psychologen. 
www.nvgzp.nl/dossier-basis-ggz

Zelf betalen
Als je klachten/zorgvraag niet in aanmerking komen voor vergoeding door de verzekering of als je de behandeling graag zelf wilt betalen, dan kan dat. Voor degenen die zelf betalen is mijn tarief € 100,- per consult van een uur. Op de factuur komt dan te staan: OVP 198300 (Onverzekerde prestatie) Er is dan geen verwijzing nodig van de huisarts. Ook zijn er geen registratievereisten aan DIS.
Schroom niet om me tijdens mijn telefoontijd te bellen en te informeren naar je persoonlijke situatie. Op werkdagen van 9.30 uur tot 10.00 uur.
Per mail beantwoord ik geen vragen over de Basis GGZ.


 
"Rijkdom, aanzien, alles kan men verliezen, maar het geluk in je eigen hart kan alleen versluierd worden en zal je altijd, zolang je leeft, weer gelukkig maken. Zolang je onbevreesd de hemel aan kunt kijken, zo lang weet je dat je zuiver van binnen bent en dat je toch weer gelukkig kunt worden."
Anne Frank - februari 1944