Viering van het Licht

We komen bij elkaar tijdens de donkerste periode van het jaar om het Licht te Vieren. Op deze dag luisteren we naar muziek, mediteren we en laten ons inspireren door ceremonie en gebed. 
Het is een mooie gelegenheid om inspiratie te ontvangen voor de komende kerstdagen en jaarwisseling.

We zullen met elkaar de lunch delen.

 
December 2021
11.00 tot 16.30 uur
Bijdrage is minimaal 50,- euro

De financiële opbrengst van deze avond komt geheel ten goede aan het Vrienden voor Vrienden Fonds. Deelnemers aan groepen met onvoldoende financiële middelen om hun leergeld te betalen kunnen uit dit fonds een gift ontvangen. 

Je ontvangt geen factuur. Jouw bijdrage voor deze dag kan je overmaken op het gebruikelijk banknummer o.v.v. Gift Vrienden voor Vrienden Fonds.
Je kan je aanmelden via de website.

De Viering wordt begeleid door Eldiet, de organisatie van de Viering is in handen van Karin Kooijman.